top of page
logo bakaland.png

Etapy Realizacji

Realizacja operacji podzielona została na 2 etapy.

Etap I – polegał będzie na przeprowadzeniu prac rozwojowych w skali półprzemysłowej i przemysłowej dla technologii mikrofalowego prażenia surowców (nasiona, orzechy) w warunkach istotnie obniżonego ciśnienia.
Wykonane zostaną badania porównawcze surowców podlegających prażeniu mikrofalowemu zgodnie z opracowanym rozwiązaniem, prażonych konwencjonalnie oraz nieprażonych.
Przeprowadzone zostaną również badania przechowalnicze surowców prażonych mikrofalowo według zoptymalizowanych parametrów, dla próbek przechowywanych przez okresy o różnej długości. Na koniec planuje się opracowanie składu recepturowego i zasad przygotowania co
najmniej 3 mieszanek badanych pestek i orzechów najkorzystniejszych pod względem zawartości wybranych kwasów tłuszczowych i steroli.
Etap I realizowany będzie przez jednostkę naukową wchodzącą w skład konsorcjum.

Etap II – polegał będzie na przeprowadzeniu inwestycji w zakładzie produkcyjnym konsorcjanta – Bakalland SA. – zlokalizowanym w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie). Istniejąca infrastruktura zakładu zostanie uzupełniona o:

• ciąg technologiczny do prażenia mikrofalowego i mieszanego nasion i orzechów w warunkach istotnie obniżonego ciśnienia oraz urządzeń do pakowania w tym w warunkach atmosfery kontrolowanej,

• zestaw urządzeń do kontroli jakości produktów.

Wytypowanie najkorzystniejszych parametrów procesu technologicznego w zakresie prażenia mikrofalowego w warunkach istotnie obniżonego ciśnienia oraz w zakresie przechowalnictwa na etapie prac rozwojowych w połączeniu z utworzeniem dedykowanego ciągu technologicznego i stałą
kontrola jakości stanowią podstawowe uwarunkowania dla wdrożenia nowej technologii.

Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórczej w wyniku realizacji projektu zaowocuje uzyskaniem nasion i orzechów (pestki słonecznika, orzechy włoskie, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, migdały), których parametry sensoryczne (smak, zapach, barwa) oraz żywnościowe
ulegną poprawie w stosunku do oferty na rynku polskim, a także międzynarodowym.

bottom of page