top of page
back5.jpg

Wyniki

Opis osiągniętych celów:

a) opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonych produktów w postaci nasion i orzechów o lepszych cechach żywieniowych,

b) opracowanie i wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwórstwa produktów – obróbki termicznej nasion i orzechów,

c) opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingu dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów,

Główne zrealizowane zadania:

1. Weryfikacja i optymalizacja procesu prażenia mikrofalowego jak i konwencjonalnego (pod kątem stosowania go w warunkach przemysłowych w zakładzie przedsiębiorcy),

2. Wykonanie badań przechowalniczych (20 prób technologicznych) surowców prażonych mikrofalowo wg zoptymalizowanych parametrów, dla różnych czasów przechowywania,

3. Opracowanie składu 3 mieszanek pestek i orzechów o innowacyjnym zastosowaniu (pożądana ilość i proporcje kwasów tłuszczowych),

4.   Analiza zawartości w przygotowanych mieszankach pestek i orzechów.

Osiągnięte rezultaty:

1. Wdrożono innowacyjną technologię przetwórstwa, w której uzyskane nasiona i orzechy charakteryzują się zdecydowanie lepszymi parametrami sensorycznymi (zapach, barwa, smak). Parametry żywnościowe uległy poprawie w stosunku do oferty na rynku polskim, a także międzynarodowym. Obniżone ciśnienie powoduje łagodniejszy przebieg procesu i zapobiega niepożądanemu utlenianiu zawartych w materiale kwasów tłuszczowych i rozpadowi substancji aktywnych. Sprzyja to możliwości dłuższego przechowywania produktów, prażenie mikrofalowe powoduje niższą podatność na jełczenie orzechów i pestek.

2. Wyniki prac rozwojowych, określające najbardziej pożądane parametry procesu, zostały wdrożone w zakładzie produkcyjnym Bakalland na zakupionych maszynach i urządzeniach. Uruchomiona została również produkcja innowacyjnych mieszanek nasion i orzechów, których skład recepturowy został opracowany w toku prac rozwojowych.

Główne korzyści, wynikające z zastosowania rezultatów operacji:

1. Prażenie nasion i orzechów metodą mikrofalową pozwoliło uzyskać produkty o lepszych właściwościach wskazanych w czasie badań,

2. Obniżone ciśnienie warunkuje łagodniejszy przebieg procesu i zapobiega niepożądanemu utlenianiu zawartych w materiale kwasów tłuszczowych i rozpadowi substancji aktywnych. Dodatkowo na skutek objętościowego grzania mikrofalami można uzyskać produkt o podwyższonej objętości na skutek bardzo gwałtownego odparowywania wody, tzw. efekt puffingu,

3. Wyprażone nową metodą nasiona i orzechy oferowane są w formie mieszanek do bezpośredniego spożycia, o podwyższonych walorach odżywczych (gama mieszanek pestek i orzechów bogata w istotne składniki odżywcze stanowiących idealne uzupełnienie diet prozdrowotnych),

4. Opracowane zostały trzy mieszanki orzechów i pestek dedykowanych dla różnych grup ludności, w których to mieszankach znajdują się korzystne proporcje kwasów tłuszczowych oraz innych wartości odżywczych wspomagających właściwe funkcjonowanie organizmu:

a) Mieszanka orzechów dla kobiet w okresie ciąży,

b) Mieszanka dla osób intensywnie uprawiających sport,

c) Przekąska dla młodzieży.

bottom of page