top of page
foto_news_1-768x566.jpg

Data: 

20.09.2019 | 16:26:19 | bakalland

Tytuł: 

NA DRODZE DO DOSKONAŁYCH BAKALII

W dn. 25-26.04.2019 r. Zespół Laboratorium Produktów Naturalnych CBI Pro-Akademia odwiedził Zakład Produkcyjny Bakalland SA w Janowie Podlaskim. Wizyta stanowiła kolejny etap projektu „Doskonałe Bakalie”, realizowanego w ramach Działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:  
‒ EIG Finanse sp. z o.o. – firma doradcza i lider konsorcjum  
‒ Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – jednostka naukowa  
‒ Bakalland SA – duży przedsiębiorca, lider krajowego rynku bakalii. 
Podczas wizyty przedstawiciele CBI Pro-Akademia omówili postępy w naszych pracach badawczych nad wykorzystaniem technologii mikrofalowego prażenia nasion i orzechów w warunkach istotnie obniżonego ciśnienia. Z kolei przedstawiciele Działu Badań i Rozwoju
Bakalland SA zaprezentowali istniejący ciąg technologiczny do prażenia nasion i orzechów oraz urządzenia do pakowania, w tym w warunkach atmosfery kontrolowanej. Wspólnie dyskutowaliśmy nad kolejnymi etapami projektu, które przybliżą nas do „Doskonałych Bakalii” – nasion i orzechów (pestki słonecznika, orzechy włoskie, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, migdały), których parametry sensoryczne (smak, zapach, barwa) oraz żywnościowe (zawartość wybranych kwasów tłuszczowych i steroli) ulegną poprawie w stosunku do oferty na rynku polskim, a także międzynarodowym. Nowy produkt trafi na rynki nie tylko naszego kraju, ale i całego świata (z uwagi na intensywną działalność eksportową Bakalland SA), ze szczególnym naciskiem na Europę Zachodnią, Afrykę oraz Bliski i Daleki Wschód. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz CBI Pro-Akademia.

bottom of page