top of page
x2-ETAP-768x512.jpg.pagespeed.ic.euEiV0wnxN.jpg

Data: 

31.03.2020 | 11:12:00 | bakalland

Tytuł: 

REALIZACJA ETAPU II OPERACJI W ZAKŁADZIE BAKALLAND S.A. W JANOWIE PODLASKIM

W etapie II projektu w zakładzie Bakalland S.A. w Janowie Podlaskim przeprowadzono inwestycję, dzięki której infrastruktura zakładu została wzbogacona o urządzenia i maszyny technologiczne do produkcji prażonych nasion i orzechów oraz o urządzenia laboratoryjne, które pozwolą na miejscu w zakładzie kontrolować jakość podczas wytwarzania produktów o nowych, dotąd niespotykanych cechach sensorycznych.

Wdrożenie nowej technologii oraz wytycznych do prowadzenia procesów technologicznych wymagało następujących aktywności:

– przeprowadzenie badań w jednostce naukowej; w ramach etapu II wykonano badania przechowalnicze (20 prób technologicznych) surowców prażonych mikrofalowo według zoptymalizowanych parametrów, dla różnych czasów przechowywania, badania dotyczyły następujących cech: jakość sensoryczna, parametry tekstury (pomiar instrumentalny), wybrane parametry tłuszczu (parametry fizyko-chemiczne, kwasy tłuszczowe, fitosterole);

– utworzenie dedykowanego ciągu technologicznego, w którym umieszczono maszyny i urządzenia stricte procesowe jak i te, które przygotowują po przyjęciu surowiec do dalszej obróbki technologicznej;

– utworzenia stanowisk kontroli jakości poprzez wyposażenie Działu Jakości w urządzenia i maszyny, które na miejscu – w zakładzie produkcyjnym – pozwolą na bieżącą kontrolę procesu wytwarzania nowych produktów;

Maszyny i urządzenia technologiczne zakupione w projekcie to między innymi:

– prażalnik mikrofalowy – dzięki jego zastosowaniu możliwe jest wytworzenie i wprowadzenia na rynek nowych produktów o nowych, dotąd niespotykanych cechach sensorycznych; prażenie mikrofalowe odbywa się w komorach pod obniżonym ciśnieniem; prażenie mikrofalowe pozwala uzyskać walory smakowe dotąd nieosiągalne metodami konwencjonalnymi; obniżone ciśnienie warunkuje łagodniejszy przebieg procesu i zapobiega niepożądanemu utlenianiu i rozpadowi substancji aktywnych, takich jak witaminy; dzięki zastosowaniu obniżonego ciśnienia oraz mikrofal możliwe jest osiągnięcie efektu puffingu w wytwarzanych produktach;

– sortownik optyczny – jego zadaniem jest sortowanie surowca na różne frakcje – te odpowiednie do procesu mikrofalowego prażenia zostają przekazane do prażenia; natomiast te, które nie są odpowiednie do prażenia, zostają wykorzystane w innych procesach;

– maszyna do pasteryzacji, sterylizacji i fumigacji – zadaniem urządzenia jest przygotowanie nasion i orzechów do procesu dalszej obróbki; dzięki zastosowaniu tego urządzenia można przeprowadzić trzy różne zabiegi nad surowcem, które przygotują go do dalszej obróbki bez zastosowania środków chemicznych, czy wysokich temperatur i długich czasów ekspozycji na warunki, które nie są optymalne do uzyskania produktów, w których kwasy tłuszczowe i ich profil zawarte w surowcach użytych do ich wytworzenia, nie zostają zmienione,

– maszyna do prażenia orzechów i dosuszania owoców – zadaniem tej maszyny jest przygotowanie surowca do dalszej obróbki; dzięki tej maszynie możliwe będzie obniżenie wilgotności używanych do prażenia surowców, ale także wstępne uprażenie orzechów (oraz ich przyprawienie);

– generator azotu wraz z przyłączeniem – dzięki temu urządzeniu możliwe jest wytwarzanie azotu, który jako gaz obojętny, wykorzystywany jest do pakowania prażonych orzechów i nasion w atmosferze ochronnej, w której zmiany oksydacyjne tłuszczów w okresie przechowywania są bardzo ograniczone i wydłużone w czasie; dzięki zastosowaniu azotu wytwarzanego w opisywanym urządzeniu, możliwa jest rezygnacja z azotu dostarczanego do zakładu w butlach;

– X-RAY-detector – dzięki zastosowaniu technologii x-ray możliwe jest prześwietlanie paczek z zapakowanym produktem i eliminowanie tych z nich, które zawierać mogą jakiekolwiek elementy, które nie stanowią pożądanego materiału (np. łodyżki, kawałki łupin orzechów); technologia x-ray jest szczególnie wymagana i niezbędna w przypadku, gdy produkt zapakowany zostaje w opakowania metalizowane;

– lampy UV – zadaniem lamp UV jest sterylizacja powierzchni, na których znajdować będzie się pakowany po prażeniu mikrofalowym materiał, jest to bardzo ważne w aspekcie zapewnienia czystości mikrobiologicznej wytwarzanego produktu.

Dział Jakości zakładu w Janowie Podlaskim wyposażony został w urządzenia służące zachowaniu bezpieczeństwa produkcji:

– dilutor – urządzenie służące do przygotowania próbek w analizie mikrobiologicznej. Możliwość precyzyjnego odważanie próbek oraz automatyczne rozcieńczanie odpowiednią ilością rozpuszczalnik,

– łaźnia wodna – urządzenia służące do podgrzewania podłoży mikrobiologicznych,

– homogenizator – przeznaczony jest do rozdrabniania produktów o charakterze stałym. Próbki zamyka się w sterylnych woreczkach, a następnie wkłada do komory urządzenia. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko zanieczyszczenia homogenizowanej substancji pozostałościami poprzedniej,

– licznik kolonii – służy do badania obecności drobnoustrojów (bakterie, grzyby, pleśnie) w produktach. Urządzenie umożliwia zliczanie kolonii od 0 do 1999 na szalkach Petriego o średnicy 55, 65, 90 i 150 mm, za pomocą dowolnego pisaka. Zastosowane oświetlenie z możliwością regulacji jego intensywności pozwala na uzyskanie wysokiego kontrastu i komfortową pracę. Proces zliczania odbywa się intuicyjnie,

– statyw na woreczki – umożliwiają czyste i uporządkowane przechowywanie woreczków z próbkami,

– vortex (wytrząsarka) – urządzenie służące do mieszania roztworów w probówkach,

– demineralizator – urządzenie służy do demineralizacji wody (uzyskiwanie wody destylowanej) na potrzeby badań w ramach kontroli jakości,

– chłodziarka – urządzenie służy do przechowywania w odpowiedniej temperaturze próbek surowców oraz podłoży mikrobiologicznych wykorzystywanych w badaniach,

– autoklaw – urządzenie służy do sterylizacji płynów, pipet, szkła, odpadów niebezpiecznych oraz umożliwia przygotowanie agarów,

– wagosuszarka – urządzenia służą do określania wilgotności produktów metodą termografii metrycznej,

– urządzenie do pomiaru aktywności wody – urządzenie służy do szybkiego pomiaru wilgotności. Pozwala określić na bieżąco czy produkt nie jest zbyt wilgotny do pakowania (co grozi rozwojem pleśni),

– waga analityczna – urządzenia służą do odważania próbek produktów, badania jakości i proporcji produktów, są niezbędne przy większości wykonywanych analiz,

– pHmetr – urządzenia służą do pomiaru pH przygotowywanych płynów,

– termometr – urządzenia służą do badania i kontrolowania temperatury w inkubatorach,

– pipety automatyczne – urządzenia służą do pipetowania podłoży i posiewów,

– inkubator – inkubatory mikrobiologiczne przeznaczone są do prowadzenia długotrwałych hodowli w optymalnych warunkach, umożliwiają przechowywania próbek do wzrostu mikroorganizmów w celu badania aktywności drobnoustrojów,

– suszarka laboratoryjna – urządzenie przeznaczone do suszenia, podgrzewania oraz innych prac związanych z podwyższoną temperaturą. Suszarka jest używana do suszenia sprzętu laboratoryjnego oraz do określania wilgotności produktów metodą tradycyjną.

bottom of page